The Team

Álvaro Duarte

Senior Associate


View profile    

Bergentino Américo

Senior Associate


View profile    


View profile    

Francisco Avillez

Managing Partner


View profile    

Gil Cambule

Partner


View profile    


View profile    


View profile    

Oldivanda Bacar

Partner


View profile    

Paulo Centeio

Partner


View profile    

Sónia Comé

Lawyer


View profile    

Vânia Sitoe

Lawyer


View profile